/banner1.jpg
 首页  学院概况  师资队伍  教学科研  党建工作  学生工作  专业建设  招生就业  资料下载 
电子信息与电气工程学院
 首页 
 学院概况 
 师资队伍 
 教学科研 
 党建工作 
 学生工作 
 专业建设 
 招生就业 
 资料下载 
电子信息与电气工程学院
您的位置: 首页>专业建设>人才培养>正文
电子信息科学与技术专业人才培养方案
2013-05-27 17:15  

电子信息科学与技术专业人才培养方案

一、培养目标

培养德、智、体、美全面发展,具备电子信息科学与技术的基本理论、基本知识,能在电子信息科学与技术、计算机科学与技术及相关领域从事科学研究、教学、科技开发、产品设计、生产管理工作的高素质应用型人才。

二、培养规格

1.具有良好的思想品德、社会公德和职业道德,有高度的事业心和责任感;具有艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结协作的品质。

2.掌握电子技术、信息技术以及计算机技术等方面的基础知识、基本理论和基本技能;了解电子信息科学与技术的理论前沿、应用前景、发展动态以及电子信息产业发展状况。

3.掌握电子电路的基本理论和实验技术,具备分析和设计电子设备的基本能力。

4.掌握资料查询、文献检索的基本方法,获得科学研究初步训练。

5.具备健康的体魄和良好的心理素质。

三、学制与学位

基本学制:4年(弹性学制:3-6年),授予理学学士学位。

四、毕业学分及学时分配表

课程类别

学分数

占总学分比例(%

课内学时

占总课内学时比例(%

通识必修课

48

29.6

918

35.3

通识选修课

6

3.7

108

4.2

专业基础课

36.5

22.6

708

27.3

专业主干课

35.5

21.9

720

27.7

专业选修课

8

4.9

144

5.5

集中实践

28

17.3

38周)

创新学分

6

毕业总学分

(合计)

162+6

100

2598+38

100

五、主干学科

电子科学与技术、计算机科学与技术

六、主要课程

电路原理、模拟电路、数字电路与逻辑设计、算法与数据结构、信号与系统、电磁场与电磁波、微机原理与接口技术、高频电子线路、单片机原理应用、数字信号处理、信息论、数字图像处理、DSP技术及应用、传感器与检测技术。

七、课外实践

学生参加各类科技创新活动、社会实践活动和校园文化活动取得突出成绩者可获得创新学分并可替代全校性通识选修课学分。科技创新活动包括参加各级各类科技竞赛,参与科研项目研究、发明专利,发表学术论文等。社会实践活动包括社会调查、咨询辅导、科技服务、公益劳动等。校园文化活动包括受学校委派参加的各类省级(含)以上文体竞赛活动,学校组织的各项文体活动及社团活动等。每名学生在校期间最多可获得6个创新学分。


八、课程设置及学时学分分配表

(一)通识课平台

1.通识必修课课程设置及学时学分分配表

课程编号

课程名称

总学时

学时分配

各学期学时分配

考核类别

讲授

实验

实践

1

16

2

18

3

18

4

18

5

18

6

18

7

8

8

0

1120001

思想道德修养与法律基础

3

48

32

 

16

2

 

 

 

 

 

 

 

1120004

中国近现代史纲要

2

36

36

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1120002

马克思主义基本原理

3

54

36

 

18

 

 

2

 

 

 

 

 

1120003

毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论

6

108

72

 

36

 

 

 

4

 

 

 

 

1120005

形势政策课

2

32

32

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

0020001

大学生职业发展与就业指导

2

36

24

 

12

*

 

*

 

*

*

 

 

1220001

公共体育1

1

32

32

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1220002

公共体育2

1

36

36

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1220003

公共体育3

1

36

36

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1220004

公共体育4

1

36

36

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0320001

大学英语1

4

64

64

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

0320002

大学英语2

4

72

72

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

0320003

大学英语3

4

72

72

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

0320004

大学英语4

4

72

72

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

0820001

大学计算机基础

2.5

48

32

 

16

3

 

 

 

 

 

 

 

0520001

高等数学B1

3.5

64

64

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

0520002

高等数学B2

4.0

72

72

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

小计

48

918

820

 

98

15

12

8

10

 

 

 

 

 

2. 通识选修课课程设置及学时学分分配表

课程名称

总学分

总学时

学时分配

各学期学时分配

考核类别

讲授

实验

实践

1

16

2

18

3

18

4

18

5

18

6

18

7

8

8

0

通识选修课1

1

18

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

通识选修课2

1

18

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

通识选修课3

1

18

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

通识选修课4

1

18

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

通识选修课5

1

18

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

通识选修课6

1

18

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

合计

6

108

 

 

 

 

 

1

2

1

2

 

 

 

(二)专业课平台

1.专业基础课及专业主干课课程设置及学时学分分配表

课程

类别

课程编号

课程名称

学时分配

各学期学时分配

考核类别

讲授

实验

实践

1

16

2

18

3

18

4

18

5

18

6

18

7

8

8

0

0521203

线性代数B

2

32

32

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

0521204

复变函数与积分变换

3

54

54

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

0521205

概率论与数理统计B

3

54

54

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

0621201

大学物理1

3.5

64

64

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

0621202

大学物理2

2.5

54

36

18

 

 

3

 

 

 

 

 

 

0820003

C语言程序设计

2.5

54

36

 

18

 

3

 

 

 

 

 

 

0621203

电路原理

3.5

72

54

18

 

 

4

 

 

 

 

 

 

0621204

模拟电路

3.5

72

54

18

 

 

 

4

 

 

 

 

 

0621205

数字电路与逻辑设计

3.5

72

54

18

 

 

 

4

 

 

 

 

 

0621206

信号与系统

3.5

72

54

18

 

 

 

 

4

 

 

 

 

0621207

电磁场与电磁波

4

72

72

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

0621208

专业英语

2

36

36

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

小计

36.5

708

600

90

18

6

10

14

4

4

2

 

 

 

0622201

高频电子线路

4.5

90

72

18

 

 

 

 

5

 

 

 

 

0622202

信息论

4

72

72

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

0622203

微机原理与接口技术

3.5

72

54

18

 

 

 

 

 

4

 

 

 

0622204

算法与数据结构

3.5

72

54

18

 

 

 

 

 

4

 

 

 

0622205

数字信号处理*

3.5

72

54

 

18

 

 

 

 

4

 

 

 

0622206

单片机原理与应用*

3.5

72

54

 

18

 

 

 

 

4

 

 

 

0622207

EDA技术

2.5

54

36

18

 

 

 

 

 

 

3

 

 

0622208

数字图像处理

3.5

72

54

18

 

 

 

 

 

 

4

 

 

0622209

DSP技术及应用

3.5

72

54

18

 

 

 

 

 

 

4

 

 

0622210

传感器与检测技术

3.5

72

54

18

 

 

 

 

 

 

4

 

 

小计

35.5

720

558

126

36

 

 

 

9

16

15

 

 

 

注:*为设有课程设计(论文)实践环节的课程

 

2.专业选修课课程设置及学时学分分配表

课程类别

课程名称

学时分配

各学期学时分配

考核类别

讲授

实验

实践

1

16

2

18

3

18

4

18

5

18

6

18

7

8

8

0

0623201

自动控制原理

2.5

48

32

16

 

 

 

 

 

 

 

6

 

0623202

通信原理

3.5

54

36

18

 

 

 

 

 

 

4

 

 

0623203

面向对象程序设计C++

2.5

48

48

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

0623204

光电检测技术

2.5

48

48

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

0623205

语音信号处理

2.5

48

48

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

0623206

光信息处理

2

32

32

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0623207

随机信号分析

2

32

32

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0623208

声检测技术

2

32

32

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

小计

8

144

 

 

 

 

 

 

 

 

4

10

 

 

备注

至少选修8学分

(三)集中实践教学平台

课程编号

课程名称

各学期学时分配

考核类别

1

16

2

18

3

18

4

18

5

18

6

18

7

8

8

0

0025001

军训与入学教育

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

0025002

公益劳动

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0625103

金工实习

2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

0025004

社会实践

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0625101

认知实习

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

0625002

综合实习

10

10

 

 

 

 

 

 

10

 

0625001

毕业论文(设计)

10

16

 

 

 

 

 

 

 

16

0025003

毕业教育

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

0025005

创新学分

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0622205

数字信号处理

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

0622206

单片机原理与应用

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

小计

28+6

38

2

2

 

2

 

 

10

18

 

 

关闭窗口
 
访问量人数:

电子信息与电气工程学院  电子邮箱: dxxy2014@163.com 邮编:726000